این بازی احساسات شما را تحریک می کند

شاید در اولین نگاه به این بازی، نام خاص آن شما را متعجب کند.در این بازی هم به همین علت از چنین نامی استفاده شده است تا بازیکن را به سمت دانستن بیشتر در مورد بازی تشویق نماید. اما استفاده از این نام تنها به این دلیل نیست! این نام را می توان خلاصه داستان بازی دانست ، چرا که در آن هدف نهایی دقیقا مشخص نیست و مثلا قرار نیست با کشتن تعداد زیادی از آدم بد ها یا با بردن مسابقه ای بازی را تمام کنید!
بازی که احساسات شما را تحریک می کند!
ادامه مطلب